Protokół z 42 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 1 października 2021 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 42 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 1 października 2021 roku

    Opublikowano: 29.10.2021 16:02