Protokół z 43 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 15 października 2021 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 43 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 15 października 2021 roku

    Opublikowano: 3.11.2021 12:55