Protokół z 47 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 30 listopada 2021 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 47 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 30 listopada 2021 roku

    Opublikowano: 20.12.2021 09:01