Protokół z 49 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 17 grudnia 2021 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 49 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 17 grudnia 2021 roku

    Opublikowano: 30.12.2021 09:01