Protokół z 50 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 30 grudnia 2021 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 50 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 30 grudnia 2021 roku

    Opublikowano: 14.01.2022 16:17