Protokół z 53 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 11 lutego 2022 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 53 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 11 lutego 2022 roku

    Opublikowano: 22.02.2022 16:12