Protokół z 61 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 18 maja 2022 roku . - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 61 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 18 maja 2022 roku .

    Opublikowano: 22.08.2022 09:53