Protokół z 69 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 16 września  2022 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 69 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 16 września  2022 roku

    Opublikowano: 6.10.2022 16:02