Protokół z 70 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 23 września  2022 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 70 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 23 września  2022 roku

    Opublikowano: 27.10.2022 10:58