Protokół z 71 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 14 października 2022 roku - ZTP Kraków

  • Protokoły

    Protokół z 71 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie z dnia 14 października 2022 roku

    Opublikowano: 27.10.2022 10:59