6 października ruszą konsultacje ws. zagospodarowania ul. Grzegórzeckiej i okolic - ZTP Kraków

 • 6 października ruszą konsultacje ws. zagospodarowania ul. Grzegórzeckiej i okolic

  Opublikowano 28.09.2021 17:14

  W ramach konsultacji zostanie przeprowadzone spotykanie on-line z mieszkańcami oraz spotkanie z pozostałymi interesariuszami projektu, a także zostaną uruchomione dwa punkty konsultacyjne w tym rejonie. Przez cały okres trwania konsultacji będzie pełniony telefoniczny i mailowy dyżur ekspercki, a w dniach 13-29 października uruchomiona zostanie geonkieta, której celem będzie zebranie informacji nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz użytkowników przestrzeni Placu.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Przedmiotem konsultacji będzie zagospodarowanie Placu Grzegórzeckiego i bezpośredniego otoczenia. Plac po zakończonej inwestycji kolejowej będzie pełnić ważne funkcje jako punkt przesiadkowy między koleją aglomeracyjną a liniami autobusowymi i tramwajowymi. W ramach projektowania tej przestrzeni będziemy chcieli w miarę możliwości uwzględnić  potrzeby wszystkich użytkowników tego rejonu w tym mieszkańców okolicznych kamienic oraz przedsiębiorców prowadzących tam swoją działalność.

  W ramach konsultacji tego obszaru zostaną także poddane dyskusji propozycje dotyczące organizacji ruchu na ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. ulicy Dietla-Grzegórzeckiej, prowadzenia tam dróg rowerowych, parkowania oraz organizacji ruchu powiązanych ulic – Daszyńskiego, Blich. Naszym celem jest poznanie opinii i sugestii mieszkańców na temat różnych możliwości zmian w tym zakresie.

  Celem naszych działań jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu i komfortu korzystania z przesiadek na tym ważnym przystanku.

  Czas trwania konsultacji (24 dni).
  Data rozpoczęcia: 06.10.2021 r.
  Data zakończenia: 29.10.2021 r.


  Harmonogram konsultacji
  06.10 – 29.10.2021 r.
  Dyżur konsultacyjny
  mail: dialog@a2p2.pl
  tel. +48 724 691 444
  Dyżur telefoniczny w dni robocze w godz. 11:00-15:00

  13.10.2021 – 29.10.2021 r.
  Geoankieta
  www.bit.ly/placgrzegorzecki

  24.10-25.10.2021 r.
  Punkt konsultacyjny
  Miejsce: w sąsiedztwie hali targowej:
  Niedziela w godz. 9:00 – 15:00
  Poniedziałek w godz. 11:00-18:00

  28.10.2021 r.
  Spotkanie otwarte online
  Czwartek o godz. 18:00-20:00
  Link do rejestracji na otwarte spotkanie:
  https://krakow.typeform.com/to/ylPJt2TK
  Link do udziału w spotkaniu:
  www.bit.ly/placgrzegorzeckispotkanie

  Organizator konsultacji
  Konsultacje będą przeprowadzane przez konsorcjum firm A2P2 Architecture&Planning oraz Wolański sp z o.o. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd
  Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu zagospodarowania placu Grzegórzeckiego”.

  MJO odpowiedzialna merytorycznie za konsultacje:
  Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
  Ul. Wielopole 1,
  31-072 Kraków
  e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl

  Wykonawca konsultacji społecznych:
  A2P2 architecture&planning
  ul. Wassowskiego 12
  80-225 Gdańsk
  e-mail: lpancewicz@a2p2.pl
  Wolański sp. z o.o.
  ul. Stawki 8/7
  00-193 Warszawa
  e-mail: kwartal@michalwolanski.pl

  FacebookTwitterShare