Gehl Architects ApS zajmie się placem Wolnica - ZTP Kraków

 • Gehl Architects ApS zajmie się placem Wolnica

  Opublikowano 1.09.2021 13:40 Zmodyfikowano 24.09.2021 15:23

  W przeszłości renomowana duńska firma Gehl Architects ApS pracowała dla władz m.in. Londynu, Kopenhagi, Wuhan, Istambułu, San Francisco, Sydney, Nowego Jorku oraz Berlina, Kolonii, Hamburga i Düsseldorfu. Teraz architekci zaproponują sposób na ożywienie głównego placu Kazimierza.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Firma Gehl Architects ApS wykonuje na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków umowę pt. „Koncepcja zagospodarowania Placu Wolnica”, w ramach której dokonuje, w oparciu o autorską metodykę badań, oceny jakości przestrzeni Placu Wolnica oraz zaproponuje koncepcję jego zagospodarowania. Rewitalizacja Placu Wolnica jest jednym z zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach inicjatywy Klimatyczny Kwartał, mającej na celu m.in. poprawę jakości przestrzeni publicznych na obszarze Kazimierza oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców.

  W ramach prowadzonych prac przedstawiciele firmy Gehl Architects ApS w dniach od 30 sierpnia do 1 września 2021 r. przebywają w Krakowie. 31 sierpnia 2021 r. przeprowadzali na Placu Wolnica i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, badania i inwentaryzacje dotyczące jakości tej przestrzeni. W badaniach analizowali m.in. możliwość wykonywania na placu różnych aktywności, jego estetykę, bezpieczeństwo komunikacyjne i osobiste użytkowników, dostępność i przyjazność dla pieszych, rowerzystów i innych użytkowników, a także funkcje występujące w otoczeniu placu oraz atrakcyjność parterów otaczających budynków. Analizy miały ponadto na celu ustalenie kto, kiedy i w jakim celu korzysta z placu i jego otoczenia. Badania prowadzono w oparciu o autorskie narzędzie PSPL (Public Space Public Life Study) oraz 12 kryteriów oceny urbanistycznej.

  Z kolei 1 września 2021 r., we współpracy z Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie, firma Gehl Architects ApS zorganizowała warsztaty mające na celu włączenie w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania Placu Wolnica przedstawicieli różnych grup interesariuszy oraz mieszkańców tego obszaru. Warsztaty zostały podzielone na dwie części. Pierwszą z nich skierowano do przedstawicieli jednostek miejskich zaangażowanych w realizację inicjatywy Klimatyczny Kwartał. Celem tej części spotkania było omówienie wyników dotychczasowych analiz, w tym wyników badań z dnia poprzedniego oraz pomysłów na przyszłe zagospodarowanie placu. Do rozmów zaproszono także przedstawicieli Muzeum Etnograficznego, którego inicjatywy często organizowane są w tej przestrzeni. Oprócz możliwości uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłego kształtu Placu Wolnica uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznania się ze stosowanymi przez firmę Gehl Architects ApS technikami i kryteriami oceny jakości przestrzeni publicznych.

  Na drugą cześć warsztatów zaproszono przedstawicieli mieszkańców Kazimierza, przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze Placu Wolnica oraz organizacje pozarządowe, którym bliskie są tematy poprawy jakości życia. Po zapoznaniu się z wynikami dotychczasowych prac, wszyscy mieli możliwość wskazania własnych potrzeb oraz propozycji w zakresie zagospodarowania placu.

  Opinie eksperckie przedstawicieli różnych jednostek miejskich oraz wyniki interaktywnej dyskusji z udziałem różnych stron pozwalają na wypracowanie założeń koncepcji poprawy jakości przestrzeni Placu Wolnica, uwzględniających lokalne możliwości i ograniczenia oraz potrzeby lokalnej społeczności. Docelowo, koncepcja dotyczyć będzie aspektów urbanistycznych, mobilności i dostępności oraz będzie opracowana przy uwzględnianiu całościowego kontekstu inicjatywy Klimatyczny Kwartał.

  FacebookTwitterShare