Pierwszy w Polsce „Klimatyczny Kwartał” - ZTP Kraków

 • Pierwszy w Polsce „Klimatyczny Kwartał”

  Opublikowano 3.08.2021 13:12 Zmodyfikowano 3.09.2021 12:47

  15-minutowe miasta to nie tylko wizja przyszłości, ale też realne zadanie dla miast, które chcą poprawy jakości życia swoich mieszkańców, a w szczególności za cel stawiających sobie działania proekologiczne. Kraków rozpoczął realizację przełomowego projektu urbanistycznego nazwie „Klimatyczny kwartał”.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Do projektu wybrany został obszar zabytkowego Kazimierza oraz część dzielnicy Grzegórzki, a jego celem jest zintegrowanie rozwoju i zmian infrastrukturalnych w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom jeszcze silniejszy wpływ na kształt swojej dzielnicy. Jednym z głównych założeń projektu jest urzeczywistnienie idei miasta 15-minutowego, umożliwiającego spełnienie wszystkich potrzeb życiowych mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie i bez konieczności odbywania zbędnych podróży. Podejmując to wyzwanie Kraków wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej. Główne założenia miasta 15-minutowego, jakie chcemy zrealizować poprzez projekt Klimatyczny kwartał, to:

  • rewitalizacja ulic,
  • kreowanie usług dla mieszkańców w zasięgu 15 minut rowerem lub pieszo,
  • stymulowanie dobrosąsiedzkich relacji,
  • inicjowanie poprawy jakości wspólnych przestrzeni,
  • promowanie aktywności fizycznej,
  • poprawa jakości powietrza, między innymi dzięki większej ilości zieleni,
  • niższa emisja zanieczyszczeń,
  • większe bezpieczeństwo.

   

  Niezwykle ważnym elementem wśród prowadzonych działań jest zaangażowanie mieszkańców w proces planowania, gwarantujący wysoką świadomość społeczną dokonujących się transformacji oraz ich dostosowanie do oczekiwań lokalnych społeczności. Zadania realizowane w ramach projektu pozwolą jednocześnie zredukować emisję CO2, która negatywnie wpływa na naszą planetę generując klimatyczny kryzys zagrażający milionom ludzi na całym świecie.

  Zmiany w naszych przyzwyczajeniach transportowych są konieczne, szczególnie widać to w przestrzeni miast, które szybko się rozwinęły i inwestowały w budowę dróg oraz parkingów, a teraz toną w korkach. Chcąc zmienić ten stan rzeczy trzeba inwestować w zrównoważoną mobilność w postaci rozwoju transportu publicznego czy dróg dla rowerów. Idealnym rozwiązaniem jest stworzenie lokalnych przestrzeni, które pozwolą mieszkańcom na rezygnację z długich międzyosiedlowych podróży. Aby tak się stało konieczne jest umożliwienie mieszkańcom wykonania większości zakupów czy skorzystania z potrzebnych usług w zasięgu 15 minut od miejsca zamieszkania. W efekcie redukuje się potrzebę korzystania z samochodu przy załatwianiu codziennych spraw – podsumowuje Łukasz Franek Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

  Klimatyczny kwartał jest projektem, którego zakresem oraz wynikami mogą być zainteresowani eksperci w zakresie zrównoważonej mobilności, urbanistyki oraz ochrony środowiska, jak i sympatycy działań na rzecz poprawy jakości życia.

  FacebookTwitterShare