Plac Wolnica, stwórzMy go lepiej - ZTP Kraków

 • Plac Wolnica, stwórzMy go lepiej

  Opublikowano 16.11.2021 22:08

  Plac Wolnica, kiedyś tętniące życiem serce Kazimierza, ma szansę na to, by przywrócić mu dawną świetność. Pracownia urbanistyczna Gehl Architects ApS na zlecenie miasta, przy współudziale mieszkańców oraz przedsiębiorców, przedstawiła swoją koncepcję odnowienia jednego z głównych placów „Klimatycznego Kwartału”. Została ona oparta na autorskiej metodyce badań, wykorzystywanej wcześniej w wielu miastach na świecie, m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Kopenhadze.

  Koncepcja Placu Wolnica

  Badania nad przestrzenią pl. Wolnica skupiały się wokół trzech filarów. Pierwszy, zakładający, że w centrum jest człowiek – czyli mieszkańcy korzystający z tego miejsca i przestrzeni wokół. W związku z tym w trakcie badań postawiono pytania, m.in. o to, w jakich relacjach przemieszczają się mieszkańcy, w jaki sposób, jak dużo czasu tam spędzają, czy się spotykają, czy korzystają z usług publicznych lub komercyjnych itp.

  Drugim filarem do stworzenia koncepcji była ocena przestrzeni na płycie placu i okalających ją wokół budynków i ulic. Szczególną uwagę zwrócono na stan nawierzchni, oświetlenie, ławki oraz zieleń, a także zagospodarowanie parterów kamienic.

  Trzeci filar to organizacja ruchu, rozpatrywana szczególnie w kontekście bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  Najważniejsze wnioski płynące z diagnozy:

  • ponad 70% użytkowników placu porusza się pieszo (w tym do lub z transportu zbiorowego)
  • użytkownicy to w większości dorośli, dzieci i nastolatkowie
  • ponad 43% powierzchni placu jest obecnie przeznaczona na parkowanie lub jezdnie dla samochodów
  • jest dwa razy mniej publicznych miejsc do siedzenia dla ludzi, niż miejsc do parkowania samochodów
  • brakuje nocnego oświetlenia płyty placu
  • istnieją silne bariery oddzielające płytę placu i chodniki wzdłuż budynków, a najgorszym miejscem jest skrzyżowanie (rondo) z Mostową i Bocheńską
  • Muzeum Etnograficzne ma olbrzymi, niewykorzystywany potencjał
  • zaniedbany rejon fontanny jest zarazem miejscem zlewania się wód deszczowych z możliwościami retencji

  W oparciu o autorską metodykę, zostały wypracowane zalecenia, które następnie przedstawiono w formie mniejszych zadań. Mogą one gruntownie zmienić na lepsze obecne oblicze placu. Podstawowym założeniem koncepcji jest funkcja pl. Wolnica: jako miejsca spotkań, w większości w przestrzeni publicznej. Najważniejsze zadania obejmują:

  1. Punktowe naprawienie nawierzchni z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, w szczególności w najbardziej uczęszczanych korytarzach.
  2. Stworzenie wokół istniejącej fontanny tzw. klimatycznej przystani, czyli przestrzeni przeznaczonej dla mieszkańców do odpoczynku i spotkań ze znajomymi, w otoczeniu zieleni, wody i słońca. W tym celu konieczne jest uporządkowanie i dosadzenie drzew, oczyszczenie fontanny i zlokalizowanie ławek dookoła. Docelowo wykorzystanie retencji wody.
  3. Uporządkowanie skrzyżowania pl. Wolnica/ul. Bocheńska/ul. Mostowa tak, aby otworzyć dostępność płyty placu poprzez skrócenie przejść dla pieszych i poprawę ich bezpieczeństwa. Można to osiągnąć poprzez zaślepienie ul. Mostowej od strony placu Wolnica, pozostawiając dojazd samochodem od strony ul. Trynitarskiej, dzięki czemu stworzony zostałby dodatkowy skwer.
  4. Stworzenie instalacji w formie schodów (amfiteatru/forum) przy Muzeum Etnograficznym, na co dzień służącej jako publiczne miejsca do siedzenia lub do celów edukacyjnych dla młodzieży i dzieci odwiedzających muzeum, z możliwością szybkiej adaptacji do roli widowni dla wydarzeń organizowanych na placu (koncertów czy kin plenerowych).
  5. W drugim etapie, w dalszej przyszłości, dyskusja oraz wypracowanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami kwestii parkowania, w tym miejsc dla dostaw.

  Koncepcja zostanie poddana szerokiej dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, służbami konserwatora zabytków oraz miejskimi jednostkami, tak, aby wiosną spróbować wdrożyć pierwsze rozwiązania.

  FacebookTwitterShare