Plac Wolnica – stwórzMy go lepiej - ZTP Kraków

 • Plac Wolnica – stwórzMy go lepiej

  Opublikowano 16.11.2021 22:08

  Plac Wolnica – kiedyś tętniące życiem serce Kazimierza – ma szansę na to, by przywrócić mu dawną świetność. Pracownia urbanistyczna Gehl Architects ApS na zlecenie miasta, przy współudziale mieszkańców oraz przedsiębiorców, przedstawiła swoją koncepcję odnowienia jednego z głównych placów „Klimatycznego Kwartału”. Została ona oparta na autorskiej metodyce badań, wykorzystywanej wcześniej w wielu miastach na świecie, m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Kopenhadze.

  Badania nad przestrzenią pl. Wolnica skupiały się wokół trzech filarów. Pierwszy, zakłada, że w centrum jest człowiek – czyli mieszkańcy korzystający z tego miejsca i przestrzeni wokół. W związku z tym w trakcie badań postawiono pytania, m.in. o to, w jakich relacjach przemieszczają się mieszkańcy, w jaki sposób, jak dużo czasu tam spędzają, czy się spotykają oraz czy korzystają z usług publicznych lub komercyjnych itp. Drugim filarem do stworzenia koncepcji była ocena przestrzeni na płycie placu i okalających ją wokół budynków i ulic. Szczególną uwagę zwrócono na stan nawierzchni, oświetlenie, ławki oraz zieleń, a także zagospodarowanie parterów kamienic. Trzeci filar to organizacja ruchu, rozpatrywana szczególnie w kontekście bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  Najważniejsze wnioski płynące z diagnozy:

  • ponad 70% użytkowników placu porusza się pieszo (w  tym do lub z transportu zbiorowego),
  • użytkownicy to w większości dorośli, dzieci i nastolatkowie,
  • ponad 43% powierzchni placu jest obecnie przeznaczona na parkowanie lub jezdnie dla samochodów,
  • znajduje się tam dwa razy mniej publicznych miejsc do siedzenia dla ludzi, niż miejsc do parkowania samochodów,
  • brakuje nocnego oświetlenia płyty placu,
  • istnieją silne bariery oddzielające płytę placu i chodniki wzdłuż budynków, a najgorszym miejscem jest skrzyżowanie (rondo) z ul. Mostową i Bocheńską,
  • Muzeum Etnograficzne ma olbrzymi, niewykorzystywany potencjał,
  • zaniedbany rejon fontanny jest zarazem miejscem zlewania się wód deszczowych z możliwościami retencji.

  W oparciu o autorską metodykę, zostały wypracowane zalecenia, które następnie przedstawiono w formie mniejszych zadań. Mogą one gruntownie zmienić na lepsze obecne oblicze placu. Podstawowym założeniem koncepcji jest funkcja pl. Wolnica jako miejsca spotkań, w większości w przestrzeni publicznej. Najważniejsze zadania obejmują:

  1. Punktowe naprawienie nawierzchni z dostosowaniem jej do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, w szczególności w najbardziej uczęszczanych korytarzach.
  2. Stworzenie wokół istniejącej fontanny tzw. klimatycznej przystani, czyli przestrzeni przeznaczonej dla mieszkańców do odpoczynku i spotkań ze znajomymi, w otoczeniu zieleni, wody i słońca. W tym celu konieczne jest uporządkowanie i dosadzenie drzew, oczyszczenie fontanny i zlokalizowanie ławek dookoła. Docelowo wykorzystanie retencji wody.
  3. Uporządkowanie skrzyżowania pl. Wolnica/ul. Bocheńska/ul. Mostowa tak, aby otworzyć dostępność płyty placu poprzez skrócenie przejść dla pieszych i poprawę ich bezpieczeństwa. Można to osiągnąć poprzez zaślepienie ul. Mostowej od strony placu Wolnica, pozostawiając dojazd samochodem od strony ul. Trynitarskiej, dzięki czemu stworzony zostałby dodatkowy skwer.
  4. Stworzenie instalacji w formie schodów (amfiteatru/forum) przy Muzeum Etnograficznym, na co dzień służącej jako publiczne miejsca do siedzenia lub do celów edukacyjnych dla młodzieży i dzieci odwiedzających muzeum, z możliwością szybkiej adaptacji do roli widowni dla wydarzeń organizowanych na placu (koncertów czy kin plenerowych).
  5. W drugim etapie, w dalszej przyszłości, dyskusja oraz wypracowanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami kwestii parkowania, w tym miejsc dla dostaw.

  Koncepcja zostanie poddana szerokiej dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, służbami konserwatora zabytków oraz miejskimi jednostkami, tak, aby wiosną spróbować wdrożyć pierwsze rozwiązania.

  Koncepcja Placu Wolnica

  FacebookTwitterShare