Z rowerem podróż jest szybsza - ZTP Kraków

 • Z rowerem podróż jest szybsza

  Opublikowano 3.08.2021 12:30

  Kraków staje się miastem rowerów. Każdego roku staramy się powiększać infrastrukturę rowerową o nowe kilometry. Spora część dróg dla rowerów w Krakowie powstaje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a ich układ znajduje się w systemie dróg małopolskich – specjalnym programie, którego celem jest stworzenie spójnej sieci dla jednośladów przebiegających przez całe województwo.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Podczas referendum z 2014 r., w którym krakowianie opowiedzieli się za rozbudową ścieżek rowerowych, miasto miało do dyspozycji wydzieloną infrastrukturę rowerową liczącą 142,5 km. Przez kolejne lata oddawane były kolejne kilometry dróg oraz wprowadzano rozwiązania projektowe, które spowodowały, że obecnie do dyspozycji mieszkańców oddanych jest około 235 km tras rowerowych, a kolejnych kilkadziesiąt jest w budowie. Składają się na nie: drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe, kontrapasy oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie dopuszczona jest jazda rowerem „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W lipcu 2020 r.  do dyspozycji mieszkańców oddano drogę dla rowerów wzdłuż ul. Kamieńskiego wraz z jedną z najdłuższych kładek pieszo-rowerowych w Polsce o długości ok. 4,7 km.

  Samochód w poruszaniu się po Krakowie powinien być ostatnim wyborem, ale jeżeli nie ma innej opcji kształtujmy sieć uliczną w taki sposób, aby przemieszczać się z wykorzystaniem systemu czterech obwodnic, gdzie czwartą jest autostradowa obwodnica Krakowa, która z drogami ekspresowymi S7 i S52 stworzy wkrótce pierścień okalający miasto. W ramach spinania trzeciej obwodnicy budowane są Trasa Łagiewnicka czy Trasa Zwierzyniecka, natomiast im bliżej centrum, tym jest mniej miejsca, dlatego wyznaczając buspasy, budując nowe torowiska i drogi dla rowerów zachęcamy do rezygnacji z samochodu.

  FacebookTwitterShare