Rozpoczeliśmy Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ul. Podzamcze w Krakowie - ZTP Kraków

 • Rozpoczeliśmy Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ul. Podzamcze w Krakowie

  Opublikowano 3.10.2022 11:36 Zmodyfikowano 14.11.2022 10:59

  Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania ul. Podzamcze. Konsultacje rozpoczną się w poniedziałek 10 października i potrwają do piątku 18 listopada 2022 r. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy, a także wspólne wypracowanie podczas warsztatów planowania partycypacyjnego propozycji zagospodarowania ul. Podzamcze.

  Plakat konsultacyjny ul. Podzamcze
  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Konsultacje społeczne realizowane są w ramach przekazanego nam zadania, w związku z poprawką przez radnych do budżetu miasta Krakowa.  

  Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

  10 – 20 października 2022 – ankieta online

  10 – 20 października 2022 – rekrutacja na warsztaty

  21 października 2022 – wysyłka zaproszeń do wylosowanych uczestników warsztatów

  26 października 2022 – spotkanie informacyjne dla uczestników warsztatów

  3, 8, 9 listopada 2022 – warsztaty planowania partycypacyjnego

  14 – 16 listopada 2022 – dyżur telefoniczny

  17 listopada 2022 – spotkanie podsumowujące pracę 3 grup uczestników warsztatów

  18 listopada 2022 – zakończenie konsultacji.

  Formy konsultacji   

  1. Ankieta online
  2. Warsztaty planowania partycypacyjnego
  3. Dyżur telefoniczny (12 616 86 68):
   14 listopada godz. 10.00 – 12.00
   15 listopada godz. 15.00 – 17.00
   16 listopada godz. 17.00 – 19.00 

  Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

  FacebookTwitterShare