W tym roku w Krakowie zostanie przyjęta uchwała dotycząca Strefa Czystego Transportu - ZTP Kraków

 • W tym roku w Krakowie zostanie przyjęta uchwała dotycząca Strefa Czystego Transportu

  Opublikowano 11.01.2022 20:03 Zmodyfikowano 15.03.2022 11:08

  Strefa Czystego Transportu (SCT) to dobrze znane na świecie, ale nowe w Polsce, narzędzie regulacji jazdy samochodem w wybranych obszarach miasta. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego i Programu Ochrony Powietrza Miasto jest zobowiązane do podjęcia uchwały dotyczącej SCT do końca 2022 r.

  W ponad 350 miastach w Europie, na co dzień funkcjonują Strefy Czystego Transportu, co przełożyło się na realną poprawę jakości powietrza. Po wprowadzeniu strefy niskiej emisji w Londynie, zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu spadło o 40%, w Berlinie podobne pomiary pokazały spadek zanieczyszczeń o 25% dla dwutlenku azotu i 60% dla pyłów, które szkodzą zdrowiu ludzi. Według szacunków zanieczyszczenie powietrza odpowiada za:

  • 43% zgonów z powodu chorób układu oddechowego,
  • 29% zgonów z powodu raka płuc,
  • 25% zgonów z powodu chorób układu krążenia,
  • 24% zgonów z powodu udarów mózgu.
  fot. Program Ochrony Powietrza

  Strefy Czystego Transportu nie wprowadzają zakazu wjazdu dla samochodów, tak jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określają jaką ilość zanieczyszczeń pojazdy mogą emitować, co oznacza zazwyczaj, że do strefy nie można wjechać kilkunastoletnim dieslem wyrzucającym czarny dym z rury wydechowej. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce, i naszej części Europy, przeprowadził w 2019 r. innowacyjne pomiary rzeczywistej emisji zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po krakowskich ulicach.  Szerokie badania przeprowadzone w 2019 r. w Krakowie pokazały, że 12% pojazdów emituje aż połowę wszystkich zanieczyszczeń samochodowych. Te 12% to kilkunastoletnie lub nawet starsze diesle.

  Link do raportu ICCT z przeprowadzonego badania Remote sensing.

  Obecnie, wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym, przeprowadzane są ponowne badania. Dzięki nim dowiemy się jak wygląda obecny stan pojazdów poruszających się po krakowskich ulicach. Sprawdzimy, czy przez ponad dwa lata coś się w tym zakresie zmieniło.

  Program Ochrony Powietrza wskazuje minimalny obszar na jakim należy wprowadzić w Krakowie Strefę Czystego Transportu. Jest to obszar ograniczony tzw. drugą obwodnicą. Program sugeruje również jakie normy pojazdów powinny zostać przyjęte w zasadach obowiązywania SCT. Obecnie przygotowujemy scenariusze, które pozwolą nam zdecydować, które pojazdy, z jakimi normami euro, będą mogły wjeżdżać do Strefy Czystego Transportu i na jakich zasadach. Przygotowane projekty zostaną poddane opinii społecznej, a wyniki konsultacji pokażą nam, który wariant wprowadzenia SCT jest najbardziej akceptowalny przez krakowian. W ramach konsultacji mieszkańcy Krakowa będą mogli wprowadzić najważniejsze dla nich zmiany w zapisach dotyczących strefy. Dzięki temu, przy wspólnie określonym celu, będziemy wiedzieć jakie efekty i w jakim okresie czasu jesteśmy w stanie osiągnąć.

  Ograniczenia emisji z transportu Programu Ochrony Powietrza
  FacebookTwitterShare