Koncepcja oznakowania drogowego SIM ukończona - ZTP Kraków

 • Koncepcja oznakowania drogowego SIM ukończona

  Opublikowano 28.03.2022 08:28

  Zakończył się etap przygotowywania koncepcji oznakowania tablicami kierunkowymi dla ruchu kołowego w ramach Systemu Informacji Miejskiej (SIM). Wielomiesięczna praca polegała na wyznaczeniu obiektów i obszarów, do których odbywać się będzie kierowanie, konsultowaniu nazw i ustalaniu zasięgów kierowania. Kolejnym etapem będzie postępowanie przetargowe na wykonanie tablic kierunkowych dla ruchu kołowego w ramach SIM – będzie to pierwszy element nowego SIM wprowadzany kompleksowo w skali całego miasta.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Celem SIM jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych. Zunifikowany system ma istotne znaczenie w zakresie odnajdywania drogi czy zwiększania płynności ruchu samochodowego. Istotne jest także budowanie identyfikacji przestrzeni miejskiej oraz przywołanie lokalnej tradycji. Krakowski SIM obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, nazw ulic, placów, mostów, tablice kierunkowe, a także szereg elementów oznakowania turystycznego. Urzędnicy z ZTP, odpowiedzialnego za wdrażanie SIM, postanowili rozpocząć od elementów, w których obecnie panuje największy chaos wizualny, dlatego to właśnie tablice informacji drogowej SIM będą wdrażane jako pierwsze. W tym momencie na ukończeniu są konsultacje rynkowe z potencjalnymi wykonawcami, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie szczegółowej dokumentacji lokalizacyjnej wraz z uzgodnieniem oraz wykonanie i montaż tablic.

  — Opracowywanie koncepcji rozpoczęło się w wakacje ubiegłego roku od wskazania obiektów, które mają zostać ujęte na tablicach kierunkowych dla ruchu kołowego. Konieczne było ustalenie ważności obiektów przede wszystkim pod względem generowanych potoków ruchu i struktury użytkowników odwiedzających obiekt z uwagi na zasięg oddziaływania obiektu, tj. czy ma on zasięg lokalny/miejski czy regionalny/krajowy – komentuje Magda Rutkowska, Zastępca Dyrektora ZTP ds. Rozwoju. Łącznie na ostatecznej liście znalazło się 10 węzłów komunikacyjnych (takich jak Rondo Mogilskie czy Plac Centralny), 166 obiektów oraz 104 obszary SIM, które będą oznakowane w ponad 600 lokalizacjach na terenie całego miasta.

  — Do obiektów, które znajdą się na tablicach drogowych SIM należą najważniejsze instytucje kultury, atrakcje turystyczne (w tym obiekty Twierdzy Kraków), szpitale, komendy i komisariaty Policji, największe kampusy uczelni publicznych, dworce, parkingi Park and Ride czy największe krakowskie nekropolie – dodaje Krystian Banet, kierownik Działu Systemu Informacji Miejskiej w ZTP. Pełna lista oznakowanych obiektów z nazwami umieszczanymi na tablicach SIM wraz z interaktywną mapą z zasięgami kierowania a także instrukcja do obsługi interaktywnego panelu znajdują się poniżej. Urzędnicy z Zarządu Transportu Publicznego dodają, że przedstawione zasięgi kierowania do obiektów i obszarów oraz wyznaczone lokalizacje mogą zostać zweryfikowane na etapie wykonawczym podczas procesu uzgadniania lokalizacji przez wykonawcę tablic z zarządcą drogi.

   

  Przy opracowywaniu koncepcji oznakowania drogowego SIM przyjęto szereg zasad, wśród których jedną z najważniejszych był brak kierowania ruchu przez obszar wewnątrz II obwodnicy. Istotną zasadą było również kierowanie do obiektów zawsze od wyznaczonych ulic tranzytu miejskiego (główna sieć uliczna miasta doprowadzająca ruch do miasta z węzłów IV obwodnicy i z lotniska, odcinki III obwodnicy oraz trasy łącznikowe: Piastowska, Saska-Stoczniowców, Lema-Meissnera, Pilotów-Olszyny-Narzymskiego) w celu rozprowadzenia ruchu kołowego z IV obwodnicy do wewnątrz miasta. Ponadto, celem uniknięcia generowania ruchu drogowego wewnątrz II obwodnicy wyznaczono trzy strefy oznakowania dla obiektów:

  • strefa I – obszary SIM: Stare Miasto, Stradom i Kazimierz, gdzie oznakowane są wyłącznie: Wawel i wskazane szpitale (Szpital Zakonu Bonifratrów) – pozostałe ważne obiekty, w tym turystyczne i kultury, oznakowywane będą w ramach oznakowania pieszego;
  • strefa II – wnętrze II obwodnicy z wyłączeniem strefy I, gdzie oznakowane są wyłącznie: Wawel, wskazane szpitale (Szpital im. J. Dietla, Szpital Dziecięcy św. Ludwika oraz Instytut Onkologii), komendy i komisariaty policji, urzędy (UMK, USC, UM, UW, ZUS, US, UCS), parkingi miejskie oraz kampusy uczelni – pozostałe ważne obiekty, w tym turystyczne i kultury, oznakowywane będą w ramach oznakowania pieszego;
  • strefa III – pozostały obszar miasta, gdzie oznakowane są wszystkie kategorie obiektów wg przyjętej listy.

  Harmonogram realizacji zadania przewiduje, że pierwsze tablice informacji kierunkowej dla ruchu kołowego i tablice wjazdowe do miasta w ramach SIM powstaną w IV kwartale tego roku, natomiast cały proces wymiany starego oznakowania zostanie zakończony w II połowie 2023 roku.

   

  FacebookTwitterShare