Powiedz nam jak nazywasz swoją okolicę - ZTP Kraków

 • Powiedz nam jak nazywasz swoją okolicę

  Opublikowano 3.11.2021 13:49 Zmodyfikowano 18.04.2024 12:28

  Celem Systemu Informacji Miejskiej (SIM) jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych. SIM obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, nazw ulic, placów, mostów, tablice kierunkowe, a także szereg elementów oznakowania turystycznego. Początkiem tego roku odbyły się konsultacje społeczne SIM, po których podjęto działania związane z optymalizacją popilotażową nośników. Ponadto przystąpiono do opracowania podziału miasta na obszary SIM, które zostaną wykorzystane m.in. w informacji kierunkowej dla kierowców, która ma być wdrażana od 2022 r.

  System Informacji Miejskiej docelowo ma pomóc w porządkowaniu przestrzeni poprzez ujednolicenie oznakowania miejskiego. Jedną z najbardziej widocznych zmian będzie uporządkowanie informacji drogowej, tj. tablic kierunkowych do najważniejszych obiektów i obszarów. Obecnie panuje pod tym kątem chaos wizualny, co jest efektem braku jednolitych zasad dla tego typu oznakowania i tym, że dotychczas oznakowaniem miejskim zajmowały się różne jednostki.

  Obecnie trwają prace nad przygotowaniem spójnej koncepcji oznakowania drogowego i ustalenia listy obiektów. Częścią przygotowywanej koncepcji jest także ustalenie obszarów, do których kierowani będą zmotoryzowani. W czasie konsultacji społecznych przeprowadzonych początkiem tego roku większość mieszkańców (61,9%) zapytanych o kierowanie do obszarów wypowiedziała się, że lepszym pomysłem jest kierowanie do mniejszych obszarów, aniżeli do rozległych dzielnic samorządowych. Przykładami takich obszarów są np. Kurdwanów, Dąbie, Łobzów, Mogiła, Tyniec czy Złocień. Takie stanowisko mieszkańców pokrywa się z nadrzędną rolą SIM jaką jest funkcja informacyjna. Aby opracować podział na obszary SIM zaproszono do współpracy urbanistów i geografów ekonomiczno-społecznych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy są w trakcie podziału Krakowa na obszary, które zostaną wykorzystane w SIM. Wstępna delimitacja i nazewnictwo obszarów zostało w październiku br. skonsultowane z Radami Dzielnic. Drugą częścią konsultacji jest poniższa geoankieta dla mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a wnioski z niej płynące posłużą ekspertom opracowującym podział miasta na obszary SIM w uzyskaniu informacji jakich nazw używają mieszkańcy do określenia najbliższej okolicy swojego miejsca zamieszkania. Ankietę można wypełnić do 14 listopada do 23:59.

   

  Na przyszły rok, poza rozpoczęciem wymiany informacji drogowej, planowany jest montaż nowych tablic wjazdowych do miasta, a także rozpoczęcie sukcesywnej wymiany tablic z nazwami ulic. Dodatkowe informacje o Systemie Informacji Miejskiej można znaleźć tutaj.

  FacebookTwitterShare