Urząd – Twoja wizja, nasza misja - ZTP Kraków

 • Urząd – Twoja wizja, nasza misja

  Opublikowano 3.08.2021 13:27 Zmodyfikowano 24.09.2021 15:12

  Zarząd Transportu Publicznego zajmuje się m.in. planowaniem transportu zbiorowego, nadzorem kontroli biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie, rozwojem strefy płatnego parkowania, budową Systemu Informacji Miejskiej oraz prowadzeniem polityki rowerowej i pieszej.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym się szeroko pojętą mobilnością oraz przestrzenią. Na co dzień kontakt z ZTP możliwy jest za pomocą adresu e-mail sekretariat@ztp.krakow.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z dyspozytornią. Informujemy, że od 1 września 2021 r. nastąpi zmiana numeru dyspozytorni telefonicznej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Dotychczasowy numer dyspozytorni: 12 616 75 55 zostanie wyłączony w zakresie obsługi transportu i zastąpi go nowy: 12 616 86 69. Przypominamy, że na dyspozytornię ZTP można dzwonić w przypadku zgłoszenia:

  1. korekty w rozkładach jazdy,
  2. skargi o nadśpieszenie, opóźnienie bądź braku kursu pojazdu KMK,
  3. zgłoszenie usterki w pojeździe KMK,
  4. skargi na prowadzących pojazdy KMK,
  5. skargi na źle działającą/niedziałającą klimatyzację/ogrzewanie w pojazdach KMK,
  6. rzeczy zagubionych w pojazdach KMK,
  7. uszkodzeń infrastruktury oraz czystości przystanków,
  8. obsługi Parkingów Park&Ride.

   ZTP dba o to, by przewozy w Komunikacji Miejskiej gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Sprawdza, czy przewoźnicy dotrzymują zapisów umowy pod względem czystości oraz jakości przewozu. Spośród innych zarządców transportu z innych miast ZTP wyróżnia zakres obowiązków, którymi są: planowanie transportu zbiorowego, nadzór nad kontrolą biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie, rozwój strefy płatnego parkowania, budowa Systemu Informacji Miejskiej oraz prowadzenie Polityki rowerowej i pieszej.

  FacebookTwitterShare