Hulajnogi w Krakowie po nowemu - ZTP Kraków

 • Hulajnogi w Krakowie po nowemu

  Opublikowano 28.03.2024 11:22

  Już za kilka dni zacznie rozszerzać się obszar Krakowa, gdzie będą zbierane hulajnogi porzucane przez użytkowników. Tymczasem przypominamy – zawarta współpraca z operatorami z ubiegłego roku wciąż obowiązuje. To oznacza, że cały czas wewnątrz drugiej obwodnicy można zgłaszać hulajnogi pozostawione poza punktami mobilności. Wystarczy tylko wysłać zdjęcie i adres (lokalizację) nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na adres mailowy: hulajnogi@ztp.krakow.pl.

  Obecnie, czyli do końca marca 2024 r., za relokację odpowiadają służby operatorów. Jeśli nie wywiązaliby się z tego obowiązku, wówczas hulajnogi mogą zostać relokowane przez pracowników ZTP.  Firmy wynajmujące hulajnogi elektryczne wciąż też ponoszą opłaty za wykorzystywaną na swoją działalność przestrzeń (czyli za wynajem terenu pod punkty mobilności). Takie umowy z miastem ma obecnie podpisanych 4 operatorów: Bolt, Lime, Tier oraz od 1 marca 2024 r. nowy operator – Traficar. Każdy z nich płaci miastu po 4226,92 zł brutto miesięcznie czynszu za dzierżawę.

  W tej chwili miasto finalizuje umowę z operatorami na nowy sezon, która ma obowiązywać od początku kwietnia 2024 r. Dokument ten przewiduje m.in., że:

  • obszar obowiązkowego pozostawiania hulajnóg w punktach mobilności będzie większy – co powoduje wzrost liczby punktów mobilności z 169 do 303:
  • opłata ponoszona łącznie przez wszystkich operatorów względem ubiegłego roku wzrośnie z 12 680,76 zł brutto do 23 582,99 zł miesięcznie;
  • od początku kwietnia zbieraniem porzucanych hulajnóg znów będzie zajmować się firma, specjalnie wybrana do tego w przetargu. Będzie ona działać w imieniu miasta (z UMK będzie miała podpisaną umowę), ale koszty jej prac będą pokrywać operatorzy. Nowa umowa z firmą relokacyjną będzie obowiązywać do końca grudnia tego roku.

  W czasie rozmów z miastem operatorzy zadeklarowali też udoskonalanie mechanizmów zapobiegającym pozostawieniu hulajnóg w miejscach niedozwolonych oraz rozwijanie własnych służb odpowiadających za porządkowanie swoich hulajnóg na terenie miasta. Spotkania te będą kontynuowane w trakcie obowiązywania umowy i wszelkie problemy czy nowe kwestie będą rozwiązywane na bieżąco.

  Należy dodać, że w marcu rozpoczęto też odmalowywanie istniejących i wyznaczanie nowych punktów mobilności. Tempo prac jest zależne od warunków atmosferycznych, ale wszystkie one powinny się zakończyć w kwietniu. W pierwszej kolejności są wyznaczane nowe miejsca, w dalszej odnawiane są już te istniejące, których widoczność jest obecnie najsłabsza.

  FacebookTwitterShare