Rowery Park-e-bike znów dostępne! - ZTP Kraków

 • Rowery Park-e-bike znów dostępne!

  Opublikowano 25.05.2023 08:36

  Na ten moment czekali wszyscy miłośnicy naszej miejskiej bezpłatnej wypożyczalni rowerów. Park-e-Bike może być wreszcie ponownie uruchomiony. Korzystanie z systemu będzie jednak możliwe po spełnieniu nieco innych, wyższych wymagań.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  By móc uruchomić system „od zera” konieczne było  zdezaktywowanie wszystkich kont użytkowników. Teraz, by je „odmrozić” czy też utworzyć nowe, potrzebne będzie złożenie formularza. Będzie to możliwe od dziś (25 maja 2023 r.). W formularzu użytkownik, który będzie chciał korzystać z systemu, będzie musiał przekazać dokładniejsze dane osobowe. Będą one też sprawdzane na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoba składająca formularz będzie musiała podpisać oświadczenie, że przeczytała i akceptuje regulamin. Wymagane jest ukończenie 18 lat życia, posiadanie numeru PESEL oraz polskiego numeru telefonu.

  Formularz będzie można złożyć osobiście w siedzibie ZTP w godzinach pracy lub w innych punktach, których lokalizacje będziemy podawać na stronie systemu (np. ul. Przewóz 21). W celu ułatwienia procesu przekazywania formularzy będziemy organizować także dodatkowe akcje przekazywania wniosków na terenie parkingów P+R oraz w ramach wydarzeń miejskich – pierwszym z nich będzie Święto Krakowskiej Rodziny, które odbędzie się w tę niedzielę, 28 maja.

  Wprowadzone rozwiązanie będzie rozwiązaniem czasowym. Pracujemy bowiem nad wdrożeniem zautomatyzowanego systemu weryfikacji.

  Tak jak do tej pory  wypożyczenie i zwrot roweru możliwe będą jedynie na terenie aktywnych stacji systemu Park-e-Bike w rejonie parkingów P+R. Użytkownik systemu Park-e-Bike będzie mógł korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny. Należy pamiętać, że nie można zostawiać rowerów na terenach zamkniętych (m.in. w budynkach) oraz że wyjazd poza strefę działania systemu spowoduje zablokowanie roweru. Stacje systemu Park-e-Bike będą nadal czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00. Rower będzie można wypożyczyć do godziny 20.00 a zwrócić do godziny 21.00. Brak zwrotu roweru będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika.

  Przypomnijmy: system Park-e-Bike na czterech krakowskich parkingach P+R ruszył po przerwie zimowej w drugiej połowie marca. Musiał być jednak zawieszony już niecałe 4 tygodnie później z powodu bezmyślnych, zaskakujących aktów wandalizmu. Rowery były  wypożyczane przez osoby do tego nieuprawnione i użytkowne w sposób niezgodny z przeznaczeniem. W efekcie kilkanaście z nich zostało trwale niszczonych.

  Opis obecnego, tymczasowego  procesu weryfikacji użytkownika:

  1. Podczas procesu weryfikacji użytkownik zobowiązany jest przekazać formularz zawierający następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu (numer telefonu z prefiksem +48), adres e-mail, adres zamieszkania, numer Pesel, numer dokumentu tożsamości oraz do okazania dokumentu tożsamości.
  2. Przekazanie przez użytkownika formularza wraz z okazaniem dokumentu tożsamości możliwe jest w siedzibie ZTP lub w innych miejscach, których szczegółowe lokalizacje będą podawane na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl.
  3. Odmowa okazania dokumentu tożsamości jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z systemu Park-e-Bike.
  4. Użytkownik jest zobowiązany przekazać formularz osobiście. Nie dopuszcza się złożenia formularza przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia.
  5. Do 7 dni od dnia przekazania formularza ZTP zweryfikuje poprawność danych podanych na formularzu i w przypadku zgodności przekazanych danych podczas rejestracji w systemie, aktywuje konto użytkownika. Użytkownik o tym fakcie zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz e-mail na numer telefonu i adres e -mail podany w formularzu weryfikacyjnym. W przypadku braku konta w systemie oraz rozbieżności przekazanych danych użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia danych.
  FacebookTwitterShare