Uchwała o utworzeniu SCT ma być skierowana do sądu - ZTP Kraków

 • Uchwała o utworzeniu SCT ma być skierowana do sądu

  Opublikowano 30.12.2022 13:58

  Wojewoda Małopolski zapowiedział skierowanie do rozpatrzenia przez Sąd pierwszą w Polsce Uchwałę o utworzeniu Strefy Czystego Transportu (SCT) w Krakowie. Warto przypomnieć, że głównym czynnikiem i celem przyjęcia uchwały, wprowadzającej na terenie Krakowa SCT, jest podjęcie realnych i efektywnych działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców naszego miasta poprzez poprawę jakości powietrza. Jak pokazują liczne wyniki badań, znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin starych samochodów, może w tym znacząco pomóc.

  fot. Radio Kraków

  Kraków został zobligowany do przyjęcia uchwały wprowadzającej SCT do końca roku 2022 przez Program Ochrony Powietrza (Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 28 września 2020 r.). Od początku tworzenia założeń projektu miasto starało się zrównoważyć dwa istotne czynniki tj. najważniejszy ekologiczny (poprawa jakości powietrza = poprawa jakości życia i ochrona zdrowia) oraz ekonomiczny (zmiany wynikające z wprowadzonych rozwiązań nie powinny w sposób gwałtowny wpływać na mieszkańców). Dlatego sugerowane przez Sejmik Województwa Małopolskiego normy euro, które miałyby obowiązywać na obszarze SCT, zostały w drodze konsultacji społecznych obniżone. A wprowadzanie zmian zostało podzielone na etapy tak, aby mieszkańcy mieli czas na przygotowanie się do nowych przepisów.

  Z optymizmem przyjmujemy decyzję Wojewody, który nie uchylił Uchwały w trybie nadzoru. Natomiast w zakresie zgłaszanych z zewnątrz wątpliwości ma skierować ją pod ocenę niezawisłego Sądu, w  celu zweryfikowania jej zgodności z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tak, aby w przyszłości krakowska uchwała mogła służyć jako wzór również innym Miastom. Wierzymy, że podobnie jak w przeszłości Sąd przyznał rację miastu w zakresie Strefy Ograniczonego Ruchu na Kazimierzu, tak i tym razem podzieli argumenty stojące za wdrożeniem SCT w Krakowie.

  Najważniejszym dla nas na obecną chwilę jest, że Uchwała obowiązuje, a my zwiększamy wysiłki by wspierać i przygotować mieszkańców do planowanych zmian.

  FacebookTwitterShare