Informator dla kierowców parkujących w Obszarze Płatnego Parkowania - ZTP Kraków

 • Informator dla kierowców parkujących w Obszarze Płatnego Parkowania

  Opublikowano 27.04.2023 10:00

  Rada Miasta Krakowa przyjęła propozycję opóźniającą wejście w życie niektórych zapisów związanych z Obszarem Płatnego Parkowania (OPP) biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego. Zmiany zostaną wprowadzone stopniowo. Oto, co warto wiedzieć i o czym warto pamiętać parkując swój samochód w rejonie OPP.

  Zdjęcie parkomatu
  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  W pierwszym etapie, tj. od 15 maja br., w ramach planowanych działań w OPP zostaną zmienione podstrefy, a także zostanie wydzielony nowy sektor B30 i tak:

  • – Sektor C5 zostanie zmieniony na B5;
  • – Sektor C10 zostanie zmieniony na B10;
  • – Sektor B20 zostanie zmieniony na A20;
  • – Sektor B6 zostanie zmieniony na A6;
  • – Wydzielony sektor B30.
  Zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania w Maju br.

  Ważne: w wyżej wskazanych podstrefach i sektorach wykupione abonamenty zachowują ważności i nie muszą być wymieniane.

  W przypadku osób, które nie korzystają z abonamentów i opłacają swój postój godzinowy w dotychczasowych sektorach: C5, C10, B20, B6 od 15 maja br. będą opłacać swój postój według nowych stawek godzinowych obowiązujących aktualnie w podstrefach A, B. C.

  Przypomnijmy, tak wygląda aktualnie obowiązujący taryfikator w strefie:

  • – Podstrefa A – 6 zł;
  • – Podstrefa B – 5 zł;
  • – Podstrefa C – 4 zł.

  Dla przykładu –  osoby parkujące w Dębnikach w sektorze C5 jeszcze 10 maja br. będą płacić za godzinę postoju 4 zł, natomiast już od 15 maja za godzinę zapłacą 5 zł.

  Dodatkowo dla osób korzystających z parkomatów bądź aplikacji, czas do dokonania opłaty za postój został wydłużony do 7 minut, z aktualnie obowiązujących 5 minut.

  Ostatnią ważną informacją dla posiadaczy samochodów, w tym etapie, jest zmiana wysokości i zasad uiszczania opłaty dodatkowej, czyli wtedy kiedy opłata postojowa nie zostanie uiszczona. Podstawowa wysokość opłaty dodatkowej wyniesie 250 zł, jednak w przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

  Drugi etap zmian, planowany jest na przyszły rok. Będzie on obejmować poszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania o nowe rejony takie jak:

  • – Sektor B30 – poszerzenie na dalszy fragment Czarnej Wsi;
  • – Sektor C23 – rejon za Rondem Antoniego Matecznego w kierunku ulicy Jerzego Turowicza;
  • – Sektor C24 – rejon pomiędzy ulicą Za Torem, Aleją Pod Kopcem do ulicy Wielickiej;
  • – Sektor C31 – rejon Błoń oraz Czarnej Wsi z wyłączeniem obszaru Cichego Kącika;
  • – Sektor C32 – rejon Bronowic wzdłuż Armii Krajowej do wysokości ulicy Bronowickiej;
  • – Sektor C33 – rejon wzdłuż ulicy Bronowickiej do Armii Krajowej oraz torów kolejowych.
  Zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania w 2024

  Ponadto, wprowadzone zostanie zróżnicowanie w zakresie opłat za postój dla osób posiadających status Karty Krakowskiej oraz pozostałych.

  Dla kierowców posiadających status Karty Krakowskiej, stawki w podstrefach wyglądają następująco:

   ABC
  za pierwszą godzinę postoju6,00 zł5,00 zł4,00 zł
  za drugą godzinę7,00 zł6,00 zł4,00 zł
  za trzecią godzinę8,00 zł7,00 zł4,00 zł
  za czwartą i kolejne godziny6,00 zł5,00 zł4,00 zł

  Dla kierowców, którzy nie posiadają statusu Karty Krakowskiej, stawki w podstrefach przedstawiają się następująco:

   ABC
  za pierwszą godzinę postoju9,00 zł8,00 zł7,00 zł
  za drugą godzinę10,00 zł9,00 zł8,00 zł
  za trzecią godzinę11,00 zł10,00 zł9,00 zł
  za czwartą i kolejne godziny9,00 zł8,00 zł7,00 zł
  FacebookTwitterShare