W Krakowie powstanie Centrum Zarządzania Ruchem - ZTP Kraków

 • W Krakowie powstanie Centrum Zarządzania Ruchem

  Opublikowano 2.01.2023 15:42

  Codziennie ponad 300 sygnalizacji na skrzyżowaniach jest nadzorowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, a kilkaset tramwajów i autobusów oraz ruch rowerowy przez Zarząd Transportu Publicznego. Tworzony jest system nadzoru kamerowego buspasów, system informacji dla podróżujących i przygotowywane są w tym roku kompleksowe badania ruchu, dzięki którym zbudowany zostanie nowy model ruchu dla Krakowa.

  Pulpit wyświetlający aplikację TTSS
  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Rozwój zaawansowanych systemów wymaga skoordynowania, tak by dostępne dzięki nim dane z jednej strony zostały efektywnie wykorzystane do optymalizowania podróży po mieście, z drugiej strony były otwarte na zewnątrz w myśl zasady „open data”. To wszystko będziemy integrować w CZR (Centrum Zarządzania Ruchem), a będzie to możliwe dzięki zbudowaniu złożonego i nowoczesnego modelu ruchu, który umożliwi nie tylko efektywniejsze planowanie nowych ulic, ale również codzienne sprawniejsze zarządzanie ruchem na drogach i torowiskach miasta.

  Zadanie zbudowania CZR powierzono Łukaszowi Grydze, który pracuje dla miasta od 15 lat. W tym okresie zajmował się między innymi: odbiorami systemów tunelu tramwajowego, wdrożeniem priorytetów dla tramwajów oraz systemu sterowania ruchem i informacji pasażerskiej, modernizacją Centrum Sterowania Ruchem w zarządzie dróg. Przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję dyrektora Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu w ramach Urzędu Miasta Krakowa. „Te ostatnie 4 lata mojej pracy wymagały dużego zaangażowania w tworzenie Wydziału, a w szczególności w stworzenie merytorycznego i doświadczonego zespołu, którego wiedza oraz zaangażowanie pozwala realizować powierzone zadania. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że udało nam się wspólnie to zrobić, a moja obecność w Wydziale nie jest już niezbędna. Teraz nadszedł czas na kolejne wyzwania  –  a jest nim uruchomienie Centrum Zarządzania Ruchem.”

  Nowo powołane Centrum Zarządzania Ruchem ma za zadanie skoordynowanie i jeszcze efektywniejsze zarządzanie danymi pozwalające na lepsze i łatwiejsze podróżowanie po naszym mieście. Projekt będzie sukcesywnie tworzony w ramach zasobów Zarządu Transportu Publicznego na bazie obecnej dyspozytorni. Pierwsze efekty działań CZR powinny być widoczne w połowie roku.

  FacebookTwitterShare