Będzie nowa uchwała o Strefie Czystego Transportu! - ZTP Kraków

 • Będzie nowa uchwała o Strefie Czystego Transportu!

  Opublikowano 11.01.2024 15:24

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił dziś dotychczasową uchwałę o SCT. Jest to wciąż wyrok nieprawomocny, niemniej zmienia on harmonogram prac nad wprowadzeniem Strefy w Krakowie.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny, co istotne, przede wszystkim nie podważył samej idei SCT. Odrzucił dwie skargi dotyczące tego, że Strefa może ograniczać swobody obywatelskie czy łamać jakieś zapisy konstytucji. Natomiast Sąd zgodził się z Wojewodą, który w swoje skardze wskazywał na pewne braki dotyczące treści uchwały. Sędziowie uznali, że w przyjętej uchwale zabrakło dokładniejszego określenia granic strefy, między innymi poprzez wskazanie granic strefy i sposobu organizacji ruchu w strefie w obszarze wjazdu do niej i wyjazdu. Zdaniem sądu kierowcy z bezpośrednio z treści uchwały powinni dowiadywać się, jak granice Strefy będą przebiegać i jak to będzie oznakowane. Dodatkowo Sąd uznał, że przy wyznaczaniu granic Strefy powinno się wziąć też pod uwagę możliwość dojazdu do miejskich parkingów Park&Ride.

  To ważne i konieczne do podkreślenia: Sąd w żaden sposób nie podważył w swoim ustnym uzasadnieniu istoty i zasadności powołania Strefy. Zgodził się więc z argumentami, że SCT jest rozwiązaniem, które może, a nawet powinno być zastosowane w przypadku, gdy chcemy naprawdę skutecznie walczyć z zanieczyszczonym powietrzem w mieście. Dlatego też władze Krakowa chcą przygotować nowy projekt uchwały, uwzględniający wszystkie uwagi Sądu, które znajdą się w pisemnym uzasadnieniu do wyroku.  Krakowianie – o czym wielokrotnie mówią w różnych badaniach opinii – oczekują od miasta dalszych konkretnych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście i tym samym ochronę zdrowia mieszkańców.  Strefa Czystego Transportu jest właśnie takim sprawdzonym i społecznie uzasadnionym narzędziem w walce o ochronę naszego zdrowia i życia. Władze Krakowa chcą ją więc wprowadzić możliwie najszybciej.

  Obecnie oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku (i jego uprawomocnienie się, likwidujące obecną uchwałę o SCT). W oparciu o te uwagi przygotowany zostanie projekt nowej uchwały o Strefie.  Będzie on poddany szerokim, powszechnym konsultacjom społecznym, przeprowadzonym we wszystkich dzielnicach Krakowa. Chcielibyśmy, by możliwe najwięcej mieszkańców wypowiedziało się na temat przygotowywanych zapisów. Oznacza to, że projekt nowej uchwały będzie przedłożony już nowej, wybranej w kwietniu Radzie Miasta Krakowa. A przygotowywane zapisy mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w przyszłym roku.

  FacebookTwitterShare