Jesteś studentem? Sprawdź zmiany w taryfie biletowej - ZTP Kraków

 • Jesteś studentem? Sprawdź zmiany w taryfie biletowej

  Opublikowano 2.09.2021 14:21 Zmodyfikowano 5.10.2021 11:57

  Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich uprawnieni do zakupu wycofanego biletu semestralnego w dalszym ciągu będą mogli skorzystać z oferty biletów ulgowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) w preferencyjnych cenach, gdyż zgodnie z obowiązującym art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), posiadają prawo do ulgi podczas jazdy środkami publicznego transportu zbiorowego w Krakowie.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Studenci zameldowani w Krakowie na pobyt stały lub rozliczający tu podatki po uzyskaniu uprawnień Karty Krakowskiej mają prawo do zakupu biletu ulgowego mieszkańca między innymi półrocznego ważnego w granicach miasta w cenie 210 zł, w tym także w formie biletu 5+1 (ta forma zakupu biletu nie wymaga jednorazowej zapłaty za cały okres ważności biletu – środki za bilet są pobierane co miesiąc ze wskazanej przez użytkownika karty płatniczej; zakup biletu 5+1 najwygodniej jest zrealizować na stronie https://ekp.mpk.krakow.pl).  Mogą także kupić każdy inny rodzaj ulgowego biletu okresowego. Uwaga – w aktualnej taryfie biletowej nie ma już biletu semestralnego.

  Polecane nośniki do zapisu biletu okresowego dla studentów z uprawnieniami Karty Krakowskiej:

  • Aplikacja mobilna Karty Krakowskiej lub aplikacja Krakowskiej Karty Miejskiej lub iMKA (aplikacje bezpłatne dostępne w sklepach internetowych)
  • Elektroniczna Legitymacja Studencka

  Studenci, którzy nie są zameldowani w Krakowie i nie płacą tu podatku PIT mają prawo do zakupu ulgowego biletu okresowego na okres maksymalnie 3 miesięcy. Uwaga – w aktualnej taryfie biletowej nie ma już biletu semestralnego.

  Polecane nośniki do zapisu biletu okresowego dla studentów bez uprawnień Karty Krakowskiej:

  • Aplikacja mobilna mKKM  bądź  iMKA– bez konieczności wizyty w oddziale
  • Elektroniczna Legitymacja Studencka w tym przypadku studenci ośmiu krakowskich uczelni mogą zapisywać bilety okresowe na ELS od razu w automacie KKM lub nabyć je przez internet  (bez konieczności wizyty w Punktach Sprzedaży Biletów). Są to uczelnie:
  1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza
  3. Uniwersytet Jagielloński
  4. Politechnika Krakowska
  5. Uniwersytet Rolniczy
  6. Wyższa Szkoła Europejska
  7. Uniwersytet Pedagogiczny
  8. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Skorzystaj z aplikacji mobilnej dla systemu iOS lub android.
  Podróżujesz również koleją? W tej aplikacji zakupisz również bilety kolejowe! Skorzystaj z aplikacji dla  iOS lub android.

  Niezależnie od powyższego należy nadmienić, iż na korektę ofertową i cenową miał wpływ trwający stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2, który spowodował zasadnicze zmniejszenie dochodów ze sprzedaży biletów do budżetu Miasta Krakowa na klasyfikacji transport zbiorowy. W 2019 r. wpływy z biletów komunikacji miejskiej w Krakowie pokrywały jedynie około 53% kosztów funkcjonowania krakowskiego systemu transportu publicznego, natomiast w 2020 r. wskaźnik ten osiągnął poziom około 38% przy planowanym wcześniej 49%. Podjęte działania zostały uznane zatem za konieczne i niezbędne w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej na poziomie sprzed pandemii.

  FacebookTwitterShare