Jesteś studentem? Sprawdź zmiany w taryfie biletowej - ZTP Kraków

 • Jesteś studentem? Sprawdź zmiany w taryfie biletowej

  Opublikowano 2.09.2021 14:21 Zmodyfikowano 27.09.2021 12:03

  Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich uprawnieni do zakupu wycofanego biletu semestralnego w dalszym ciągu będą mogli skorzystać z oferty biletów ulgowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) w preferencyjnych cenach, gdyż zgodnie z obowiązującym art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), posiadają prawo do ulgi podczas jazdy środkami publicznego transportu zbiorowego w Krakowie.

  Osoba kasująca bilet
  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Warto podkreślić, iż dla studentów będących uczestnikami programu pn. Karta Krakowska, wprowadzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIV/2450/18, z dnia 7 lutego 2018 r. (z późn. zm.), wprowadzona  oferta  biletu półrocznego jest atrakcyjniejsza cenowo aniżeli obowiązująca przed zmianą uchwały (tzw. taryfowej) cena biletu semestralnego. W podziale na koszt miesięczny cena biletu semestralnego obowiązującego w I strefie biletowej kształtowała się na poziomie ok. 44 zł natomiast biletu półrocznego ok. 35 zł miesięcznie. W przypadku biletów okresowych ważnych w całej sieci KMK cena biletu semestralnego wynosiła ok. 60 zł, a aktualnego półrocznego ok. 48 zł.

  Skorzystaj z aplikacji mobilnej dla systemu iOS lub android.
  Podróżujesz również koleją? W tej aplikacji zakupisz również bilety kolejowe! Skorzystaj z aplikacji dla  iOS lub android.

  Niezależnie od powyższego należy nadmienić, iż na korektę ofertową i cenową miał wpływ trwający stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2, który spowodował zasadnicze zmniejszenie dochodów ze sprzedaży biletów do budżetu Miasta Krakowa na klasyfikacji transport zbiorowy. W 2019 r. wpływy z biletów komunikacji miejskiej w Krakowie pokrywały jedynie około 53% kosztów funkcjonowania krakowskiego systemu transportu publicznego, natomiast w 2020 r. wskaźnik ten osiągnął poziom około 38% przy planowanym wcześniej 49%. Podjęte działania zostały uznane zatem za konieczne i niezbędne w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej na poziomie sprzed pandemii.

  FacebookTwitterShare