SCT i MaaS w projekcie UE “Dynaxibility4C” - ZTP Kraków

 • SCT i MaaS w projekcie UE “Dynaxibility4C”

  Opublikowano 4.04.2022 14:29 Zmodyfikowano 24.05.2022 11:53

  Gmina Miejska Kraków jest partnerem w projekcie UE „Dynaxibility4CE”, mającym na celu rozwój narzędzi ułatwiających planowanie niskoemisyjnej mobilności. W ramach projektu opracowano Plan Działań na rzecz realizacji Strefy Czystego Transportu (SCT) w Krakowie oraz dla rozwoju Mobilności jako Usługi (MaaS) w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Będące elementem Planu Działań, wstępne zasady funkcjonowania SCT, są szeroko konsultowane z interesariuszami.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  W projekcie „Dynaxibility4CE”, współfinansowanym ze środków UE, partnerstwo tworzy trzynastu partnerów z różnych miast lub regionów europejskich
  z 7 państw tj.: Austrii, Belgii, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Włoch i Polski. Koordynatorem projektu jest jednostka zarządzająca transportem w Lipsku. Beneficjentem po stronie Partnera Projektu Polskim partnerem projektu jest Gmina Miejska Kraków, w imieniu której działania projektowe realizuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.  

  Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jego partnerami, prowadząca do tworzenia narzędzi ułatwiających planowanie mobilności zorientowanej na obniżanie emisji dwutlenku węgla, oraz wpływanie na zmianę zachowań komunikacyjnych w kierunku wyboru niskoemisyjnych form transportu poprzez oferowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. Ponadto w projekcie rozwijane są nowe narzędzia umożliwiające długofalową redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z transport.

  Miasto Kraków boryka się z szeregiem problemów w zakresie mobilności, związanych z:

  • ciągłym wzrostem wskaźnika motoryzacji,
  • postępującymi niekorzystnymi zmianami w podziale zadań przewozowych (rosnący udział podróży odbywanych samochodem),
  • złą jakością powietrza wynikającą m.in. ze wzmożonego użytkowania samochodów,
  • problemami związanymi z parkowaniem samochodów,
  • rosnącym zatłoczeniem komunikacyjnym w obszarze śródmiejskim.

  Realizacja przez Miasto działań projektowych, będąca uzupełnieniem konsekwentnie wdrażanych środków polityki transportowej, jest jednym ze sposobów ograniczania skali powyższych problemów. W zakresie zadań lokalnych, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie opracowuje plan działań dla Obszaru Funkcjonalnego (Gmina Miejska Kraków wraz z gminami ościennymi), dotyczący wykorzystania nowych trendów  zrównoważonej mobilności miejskiej –koncepcji Mobilność jako Usługi (MaaS) oraz regulacji ograniczeń w dostępie pojazdów w miastach, jako elementu zintegrowanej polityki mobilności (UVAR).

  W oparciu o wyniki dotychczasowych działań i badań, oraz przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowano Plan Działań na rzecz realizacji Strefy Czystego Transportu (SCT) w Krakowie. W Planie Działań zaproponowano wstępne zasady  funkcjonowania SCT, w tym obszar jej obowiązywania, etapy wprowadzania ograniczeń w dostępie do SCT dla określonych rodzajów pojazdów oraz pakiety wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorców. Wskazano ponadto, w jaki sposób i do kiedy będzie wypracowywany, wraz z interesariuszami, docelowy kształt SCT. W Polsce MaaS dopiero się rozwija. Zbadano stan obecny i wyznaczono kierunki działań na przyszłość, z uwzględnieniem poszczególnych poziomów administracyjnych, które obowiązują w Polsce. Przez rozwój mobility as a service chcemy przede wszystkim wspomóc proces decyzyjny i nakierować go na wybór zrównoważonych środków transport. W działania będzie włączony szereg interesariuszy, m. in. jednostki samorządowe, operatorzy komunikacji miejskiej, kontrolerzy biletów, operatorzy shared-mobility, a przede wszystkim użytkownicy system transportowego w naszym mieście.

  Wdrożenie Planu Działań na rzecz realizacji SCT są aktualnie konsultowane. Na obecną chwilę odbyły się spotkania otwierające oraz edukacyjne a także zostało wypełnione 617 ankiet z wnioskami lub uwagami dotyczącymi proponowanych zasad obowiązywania SCT. W najbliższych dniach 5, 6, 7, 12, 13, 21 kwietnia, w godz. 18.00–20.00 odbędą się warsztaty z wybranymi losowo mieszkańcami, którzy zgłosili chęć udziału podczas rekrutacji. Wypracowane na ich podstawie zasady i elementy SCT będą dalej rozwijane. Opracowany w ten sposób zakres SCT zostanie ujęty w projekcie uchwały i następnie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa. Ostateczne decyzje o kształcie SCT podejmie Rada Miasta Krakowa. W zakresie MaaS działania wyznaczone w Action Plan już zostały zainicjowane. Jest to m. in. procedowanie przetargu na uruchomienie hurtowni danych.

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem tematycznym w zakresie UVAR i SUMP-u czyli zasad dotyczących dostępu pojazdów do miast w ramach zintegrowanej polityki mobilności.

  Projekt unijny


  Zachęcamy do odwiedzenia specjalnej zakładki na naszej stronie poświęconej tematyce Strefy Czystego Transportu, gdzie można się dowiedzieć więcej informacji w zakresie harmonogramu konsultacji społecznych, idei SCT czy propozycji wprowadzenia strefy. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem dalszych aktualizacji i chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony głównej (homepage) lub śledzenia nas na Twitterze (Twitter) lub LinkedIn (LinkedIn).

  Wejdź na stronę projektu unijnego i dowiedz się więcej.

  FacebookTwitterShare